TEDENSKA OSEBNA DOVOLILNICA

 16 z DDV

Plovba po reki Soči in Koritnici je dovoljena od 15. marca do 31. oktobra, v času od 9. do 18. ure. Za plovbo je potrebna dovolilnica.Prosimo, da si pred vstopom na reko natančno ogledate vsa opozorila in informacije, ki so objavljene na www.soca-plovba.si. Nepoznavalcem reke svetujemo da se na reko podajo v družbi izkušenega vodnika.
Tedenska osebna dovolilnica je dovolilnica za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo s plovili, ki lahko prevažajo največ tri osebe in s pripomočki za plovbo Dovolilnico oz. zaporedno številko dovolilnice mora imeti vsak uporabnik ves čas plovbe in uporabe vstopno izstopnih mest pri sebi. Dovolilnica je veljavna samo v obdobju ki je navedeno na dovolilnici.

Kategorija: